Integracja systemów

Naszym głównym celem jest integracja systemów wewnętrznych z programami sterującymi maszynami, tak aby wszystkie dane o produkcji pochodzące wprost z urządzeń mogły być wykorzystywane do rozliczenia produkcji oraz magazynu.

Inegracja maszyn z systemami wewnętrznymi upraszcza proces zarządzania produkcją, jak również umożliwia wyeliminowanie błędów ludzkich przy ręcznym wystawianiu dokumentów przyjęcia / rozchodu / wykonania planu produkcyjnego.