Zintegrowany magazyn

* System wewnętrzny firmy(ERP) – system wewnętrzny używany dotychczas w firmie. / * ZP – Program do zarządzania produkcją – program zintegrowany z systemem wewnętrznym, uzupełniający.

Moduł Magazynowy jest ściśle powiązany z Receptownikiem, może być zintegrowany z systemem wewnętrznym ERP
lub być częścią oprogramowania ZP.


Podczas ważenia / dozowania w receptowniku dane o ilości zważonej / zadozowanej przesyłane są do modułu magazynowego. Na podstawie przesłanych danych surowiec jest automatycznie zdejmowany ze stanu magazynowego.
Magazyn może być prowadzony w systemie wewnętrznym firmy lub w osobnym module programu ZP. W przypadku dostawy mąki użytkownik programu wprowadza stan mąki z dokumentu dostawy, system sprawdza czy zarejestrowana waga w silosie (w przypadku silosów z tensometrami) jest adekwatna do ilości z dokumentu. W każdym momencie użytkownik magazynu jest w stanie sprawdzić stan wagi w stosunku do wygenerowanego automatycznie przez receptownik rozchodu mąki. W przypadku surowców ważonych ręcznie, program wskaże stan, który powinien być na magazynie na podstawie danych z ważenia receptur.

Na życzenie klienta istnieje możliwość prowadzenia stanu gotowych produktów. W opcji tej receptownik rejestruje ilości gotowego produktu wykonanego w receptowniku, dane te mogą być wykorzystane w późniejszych etapach produkcji. (np. stanowisko formowania/dzielarka, garowanie, stanowisko przy piecach, krojenie, spedycja)

Magazyn mąki:

mag_maki