Sterowanie maszynami

Wykonujemy programy sterujące na sterownikach PLC dla przemysłu piekarniczego, w szczególności:

  • Sterowanie linii dozujących mąke z punktami dozowania (gruszka, waga, licznik i mieszacz wody)
  • Sterowanie produkcją kwasu chlebowego.
  • Sterowanie urządzeń: drożdżowniki, żurowniki, homogenizatory, zaparzanie, podmłoda

Na życzenie klienta łączymy sterowanie różnych urządzeń w jeden system. Sterowanie urządzeniami może odbywać się z poziomu sterownika PLC, komputera lub serwisu www. Wykonujemy integracje programów sterujących z systemami wewnętrznymi. Sterowanie opartę o sterowniki firmy Unitronics ®

Wykonujemy modernizacje istniejącego sterowania.

Przykłady sterowania:

Instalacja kwasowa – sterowanie z poziomu PLC

2 zbiorniki produkcyjne, 1 zbiornik magazynowy. Program umożliwia produkcje etapami – fazy produkcyjne, produkcje automatyczną wraz z dozowaniem automatycznym mąki / wody, nastawianie produkcji na daną datę i godzinę, przepompowywanie automatyczne po zakończonym cyklu produkcji z danego zbiornika produkcyjnego do magazynowego, ustawienia proporcji mąki / wody, ustawienia czasu przerwy i mieszania, obrotów silnika, temperatury wody. Program zawiera podprogram mycia zbiorników podzielony na mycie wstępne, zasadnicze, przepłukiwanie instalacji. Sterowanie uwzględnia dozowanie mąki ciśnieniowe jak i poprzez gruszkę dozującą, umożliwia dozowaie wody na daną fazę dwoma etapami – przed zadozowaniem mąki, po zadozowaniu mąki (spłukanie mieszadeł). Możliwość podłączenia pod receptownik.

kwas1_w

Sterowanie ręczne instalacją kwasową z poziomu PC (instalacja 1 zbiornik, 1 magazyn) – możliwość połączenia ze sterownikiem z każdego miejsca, w którym jest dostępny internet. (możliwość sterowania również poprzez serwis www)

device

Ręczne sterowanie Silosami:

silo_all_small

Sterowanie drożdżownikiem i homogenizatorem z poziomu PLC

DR_HOM1

Sterowanie podmłody wraz z dozowaniem mąki ( z poziomu PC)

kwasownik_small

Elside oprogramowanie dla piekarni, zarządzanie produkcją w piekarni, receptownik dla piekarni, wykonywanie receptur piekarniczych, automatyzacja receptur, program dla piekarni, produkcja w piekarni, sterowanie dla piekarni, sterowanie maszyn piekarniczych, sterowanie produkcją w piekarni, sterowanie PLC piekarnia