Receptownik PC

* System wewnętrzny firmy(ERP) – system wewnętrzny używany dotychczas w firmie. / * ZP – Program do zarządzania produkcją – program zintegrowany z systemem wewnętrznym, uzupełniający.

Receptownik PC jest programem automatyzującym wykonywanie receptur piekarniczych. Program może działać niezależnie, w połączeniu z systemem wewnętrznym używanym dotychczas w firmie lub być częścią dedykowanego oprogramowania ZP *.

Najważniejsze zalety programu:

 1. Integracja z systemami wewnętrznymi firmy ERP *

 2. Integracja z maszynami i liniami dozującymi. (kwasowniki, drożdżowniki, podmłoda, żurowniki, homogenizatory, instalacja silosowa, wagi)

Zasada działania programu:

Pełne korzystanie z możliwości receptownika będzie możliwe w momencie uzupełnienia informacji o recepturze danego produktu. Informacje o recepturze należy wprowadzić w „module receptur” *.

Program obsługuję nieograniczoną ilość receptur, jak również receptury rozbite na etapy produkcji. Na życzenie klienta wykonujemy integracje receptownika z opcją przyjmowania zamówień w systemie wewnętrznym firmy. W tej konfiguracji, na podstawie przyjętych zamówień tworzony jest "plan produkcyjny", który może być korygowany przez kierownika produkcji. Plan produkcyjny może zostać rozbity na zmiany produkcyjne. W przypadku, gdy proces produkcji jest taki sam dla dwóch lub więcej produktów (np. produkty różnią się tylko sposobem pakowania), produkty te grupowane są w jedną całość, operator wykonujący recepturę nie musi ręcznie sumować ilości do produkcji. Sporządzony plan produkcyjny porównywany jest z wykonaną całością pracy (raport realizacji planu produkcyjnego). W zależności od konfiguracji operator może dowolnie wg. swojego uznania wykonywać plan lub może on być narzucony przez program (np. każdy produkt musi być produkowany wg. określonej kolejności, oraz w narzuconej ilości). W przypadku braku integracji z zamówieniami, operator w receptowniku sam wyszukuje daną recepturę i sam decyduje jaka ilość sztuk/kg ma zostać wyprodukowana. Recepturę można przeliczyć wg. sztuk, kilogramów gotowego produktu, kilogramów wg. naważki, gramatury gotowego produktu oraz z uwzględnieniem gotowego ciasta -"nadprodukcji".

Ręczne przeliczenie receptury:

 

Istotą receptownika jest jego integracja z maszynami. Im więcej urządzeń podłączonych do receptownika, tym praca na nim będzie wydajniejsza a zebrane informacje o produkcji będą dokładniejsze i wiarygodniejsze.

Plusem podłączenia jak największej ilości urządzeń do programu jest to, że dane zbierane są nie tylko na podstawie danych zawartych w recepturze ale faktycznej pracy urządzenia oraz zarejestrowanej wagi. Kontrola stanu mąki może odbywać się w oparciu o wagę pod dzieżą, wagę gruszki, wagę silosu. Przy podłączeniu instalacji kwasowej wiadomo w jakim czasie kwas będzię dostępny do produkcji, jak również jakie jest zużycie surowców w czasie jego produkcji. Zużycie wody może opierać się o wskazanie licznika jak również o wagę. W przypadku wczytywania danych wprost z urządzeń zostaje zminimalizowana możliwość wystąpienia błędu ludzkiego.

Receptownik w zależności od parku maszynowego klienta powinien być podłączony do:

 • wag

 • instalacji silosowej

 • instalacji kwasowej

 • drożdżowników

 • wody (zliczanie na podstawie wagi lub licznika z impulsatorem, aby sterować temperaturą należy podłączyć mieszacz wody)

 • podmłody

 • zaparzanie mąki.

W przypadku receptury składającej się z np. 3 rodzajów mąki, mleczka drożdżowego, kwasu, wody, soli, wszystkie składniki mogą być dozowane do dzieży od razu automatycznie, operator waży jedynie sól na wadzę zgodnie z recepturą. Receptownik zawsze kontroluje poprawność ważenia i dozowania. Każda operacja w receptowniku jest rejestrowana w bazie danych, na tej podstawie powstają raporty ważenia oraz faktycznego zużycia surowca, jak również w zależności od opcji automatycznie przekazywany jest rozchód surowca do modułów magazynowych. Na podstawie raportu można stwierdzić nie tylko zużycie surowca ale również czy dozowanie / ważenie przebiegało prawidłowo lub czas szykowania danej receptury przez danego pracownika. Po zakończeniu wykonania receptury program wyświetli informacje o rozmieszaniu – rodzaj mieszarki, czas mieszania, rodzaj programu mieszania (ew. informacja o obrotach w lewo/prawo).

Receptownik podczas dozowania składników:

REC3_last

Przeczytaj również:  ZINTEGROWANY MAGAZYN

* Moduł receptur

Moduł ten może znajdować się w systemie wewnętrznym firmy (jeżeli dotychczasowy system używany w firmie obsługuję funkcję tworzenia receptur) lub w programie ZP*. Do modułu wpisywana jest receptura gotowego produktu składająca się z informacji:

 • skład produktu wraz z surowcami, półproduktami (np. mleczko drożdżowe, kwas chlebowy)
 • skład produktu rozbity na etapy produkcji (gdy w recepturze znajduje się receptura na inny produkt)
 • sposób ważenia, kolejność ważenia/dozowania, tolerancja ważenia/dozowania informacja na temat sugerowanej zmiany produkcyjnej, podczas której powinna odbyć się produkcja
 • rodzaj pieca, specyfikacja wypieku
 • czas mieszania, rodzaj programu mieszania, rodzaj mieszarki
 • temperatura wody
 • specyfikacja garowania
 • specyfikacja pakowania produktu (rodzaj opakowania, etykiety)
Schemat procesu zintegrowanego programu:

schemat1 Elside oprogramowanie dla piekarni, zarządzanie produkcją w piekarni, receptownik dla piekarni, wykonywanie receptur piekarniczych, automatyzacja receptur, program dla piekarni, produkcja w piekarni, sterowanie dla piekarni, sterowanie maszyn piekarniczych, sterowanie produkcją w piekarni, sterowanie PLC piekarnia, receptownik dla piekarni